Gå till...

Här kan du läsa om hur du ansöker till Forsbergs heltidsutbildningar. För utbildningar med start hösten 2018 är deadline för ansökan söndagen den 10 juni 2018.

Ansökan

En fullständig ansökan till Forsbergs heltidsutbildningar består av:

1. ifyllt ansökningsformulär där du anger kontaktuppgifter, väljer den/de utbildningar du vill söka till, samt skriver ner några rader om din själv.

2. inskickade arbetsprover enligt instruktion.

Deadline för ansökan och inlämning av arbetsprover är söndagen den 10 juni 2018 23:59 CET.

Genom knapparna nedan kommer du åt ansökningsformuläret och kan ladda ner instruktioner för arbetsproverna.

Efter deadline

Efter deadline (2018-06-10 23:59 CET) tittar vi på alla inkomna arbetsprover. De sökande som går vidare kallas till intervju, som i första hand kommer att äga rum på plats i skolan. De sökande som inte bor i Stockholm intervjuas via telefon eller Skype.

Antagning

Alla sökande, oavsett resultat, kontaktas efter avslutad ansökningsomgång. Besked om antagning kommer vanligtvis 2-3 veckor efter sista ansökningsdatum. I vissa fall kan detta dock dröja längre, t ex om du är reserv.

Frågor

Du är välkommen att kontakta oss inför din ansökan. Vi besvarar gärna dina frågor och vägleder dig.

För frågor om studiemedel (CSN) kan du läsa mer under ekonomiska villkor eller kontakta vår studiemedelsansvariga Lotta Löfberg på lotta@forsbergsskola.se.

För övriga frågor maila info@forsbergsskola.se eller ring 08-6523940.