Gå till...

Här kan du läsa om hur du ansöker till Forsbergs heltidsutbildningar.

Ansökan

INTAGNING PÅGÅR

En fullständig ansökan till Forsbergs heltidsutbildningar består av:

1. ifyllt ansökningsformulär där du anger kontaktuppgifter, väljer den/de utbildningar du vill söka till, samt skriver ner några rader om din själv.

2. inskickade arbetsprover enligt instruktion.

Efter ansökan

Efter inkommen komplett ansökan tittar vi på arbetsproverna. De sökande som går vidare kallas till intervju, som i första hand kommer att äga rum på plats i skolan. De sökande som inte bor i Stockholm intervjuas via telefon eller Skype.

Antagning

Alla sökande, oavsett resultat, kontaktas efter avslutad ansökningsomgång. Besked om antagning kommer vanligtvis 2-3 veckor efter sista ansökningsdatum. I vissa fall kan detta dock dröja längre, t ex om du är reserv.

Frågor

Du är välkommen att kontakta oss inför din ansökan. Vi besvarar gärna dina frågor och vägleder dig.

För frågor om studiemedel (CSN) kan du läsa mer under ekonomiska villkor eller kontakta vår studiemedelsansvariga Mattias Wallin på mattias@forsbergsskola.se.

För övriga frågor maila info@forsbergsskola.se eller ring 08-6523940.

Ladda ner

Arbetsprover