Gå till...

EKONOMISKA VILLKOR

Terminsavgiften ska vara betald innan varje terminsstart. För att bekräfta din anmälan när du blivit antagen till dagskolan ska du betala en anmälningsavgift på 2.000 kr till BG. 5441-4677, som sedan avräknas från första terminsfakturan. Resterande avgift betalas i samband med kursstart. Återbetalning av kursavgiften (gäller ej anmälningsavgiften) kan ske i undantagsfall, till exempel vid sjukdom som styrks med läkarintyg. Om du på grund av sjukdom eller motsvarande anledning tvingas göra ett uppehåll i din utbildning så har du rätt att komma tillbaka och slutföra den senare efter överenskommelse med skolan.

STUDIEMEDEL

Heltidsutbildningarna är från och med höstterminen 2015 vara studiemedelsberättigade enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå) för nyantagna studerande. En annan nyhet är att det samtidigt kommer finnas en möjlighet att ta ett merkostnadslån för upp till hela undervisningsavgiften. Tänker du finansiera dina studier med studiemedel så kontakta CSN* för att kontrollera dina personliga villkor. Läs mer på www.csn.se eller ring 0771-276 000. Vid frågor kring studiemedel kan du även kontakta Pavle Martinoski på pavle@forsbergsskola.se eller ringa 08-652 39 40.

*För studiemedels- och finansieringsfrågor kontakta vår studiemedelsansvarige Pavle Martinoski på pavle@forsbergsskola.se eller via telefon på 08-652 39 40 så kan han förhoppningsvis ge dig en översiktlig bild av förutsättningarna för studiemedel respektive merkostnadslån för undervisningsavgift och var du kan läsa mer.

FÖR MER INFO

Kontakta: Forsbergs Skola, Skinnarviksringen 6, 117 27 Stockholm Tel. 08-652 39 40. E-post: info@forsbergsskola.se