Gå till...

Game Design

Kursstart: 26 augusti 2019
Ansök senast: - 7 juni
Kurslängd: 2,5 år varav 1 år praktik

 

Programfakta

Forsbergs Skolas Game Design är en högre yrkesutbildning för blivande game designers / speldesigners och level designers. Utbildningen har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning som kreatör och spelutvecklare. Tonvikten ligger på idéskapande och utvecklande av den kreativa förmågan. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Programmet består av 110 veckor fördelat på fyra skolförlagda terminer, samt 40 veckors praktik. Lektioner förläggs dagtid på vardagar, men det kan även förekomma viss undervisning på kvällar och helger. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, som görs både i grupp och enskilt. Skolan är öppen dygnet runt för eget arbete.

Innehåll

Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete. Speldesign, balansering och Quality Assurance. AAA, serious games, appar. Spel- och belöningspsykologi, gamification. Scripting, programmering. Arbete i projektform, agila metoder. Studiebesök på spelutvecklingsstudios. Presentationsteknik, aktuell yrkesorientering och branschkunskap. Totalt 40 veckors yrkespraktik ingår.

Avgift 

Studieavgiften är totalt 260.000 kr och är momsbefriad. Utbildningen består av 110 veckor och är studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå). Utöver studiemedel för levnadskostnader finns möjlighet att genom CSN ta ett merkostnadslån för hela undervisningsavgiften. Ett krav är att du har tillgång till egen bärbar dator under utbildningen. Mer info finns under ekonomiska villkor.

Har du frågor kring avgiften, studiemedel, eller inför din kontakt med CSN, maila gärna vår studiemedels- och ekonomiansvariga Lotta Löfberg på lotta@forsbergsskola.se eller ring 08-652 39 40.

Ansökan

Ansökan görs genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in arbetsprover. Arbetsproverna ska visa prov på din talang för game design och kan t ex innehålla spelidéer och eller skisser. Vi uppskattar särskilt originalitet och kreativ höjd. Ring oss gärna på 08-6523940 inför din ansökan för mer instruktioner kring arbetsproverna.

Behörighetsprövning och urval sker genom arbetsprover och intervju. Distans- eller kvällskurs inom spelutveckling på Forsbergs Skola, eller motsvarande kurser, är meriterande. Läs mer om ansökningsprocessen

Kursstart

Måndag 26 augusti 2019.

Examen

Alla elever erhåller examensdiplom efter godkänd närvaro och arbetsinsats i utbildningens samtliga delkurser.

Game jam 4-5 maj 2019

Forsbergs Game Jam Weekend 4-5 maj i Stockholm är en kostnadsfri workshop där vi skapar spel under lekfulla former och testar vår kreativitet. Workshopen är till för alla som är minst 18 år, från proffs till amatörer. Du får träffa andra spelfantaster, utbyta erfarenheter, leka fram koncept och testa nya verktyg och metoder. Antingen kan du arbeta i egna projekt eller gå med i en grupp och bidra med dina idéer och erfarenheter. Framför allt, ha kul! Läs mer här.

Skriv ut sidan

Nuvarande studenter