Gå till...

Game Design

Kursstart: Feb 2020 & Aug 2020
Ansök senast: PÅGÅENDE
Kurslängd: 2 år varav 40 veckor praktik

 

Programfakta

Forsbergs Skolas Game Design är en högre yrkesutbildning för blivande game designers / speldesigners och level designers. Utbildningen har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning som kreatör och spelutvecklare. Tonvikten ligger på idéskapande och utvecklande av den kreativa förmågan. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Programmet består av 110 veckor varav 40 veckor praktik. Lektioner förläggs dagtid på vardagar, men det kan även förekomma viss undervisning på kvällar och helger. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, som görs både i grupp och enskilt. Skolan är öppen dygnet runt för eget arbete.

Innehåll

Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete. Speldesign, balansering och Quality Assurance. AAA, serious games, appar. Spel- och belöningspsykologi, gamification. Scripting, programmering. Arbete i projektform, agila metoder. Studiebesök på spelutvecklingsstudios. Presentationsteknik, aktuell yrkesorientering och branschkunskap. Totalt 40 veckors yrkespraktik ingår.

Avgift 

Studieavgiften är totalt 260.000 kr och är momsbefriad. Utbildningen består av 110 veckor och är studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå). Utöver studiemedel för levnadskostnader finns möjlighet att genom CSN ta ett merkostnadslån för hela undervisningsavgiften. Ett krav är att du har tillgång till egen bärbar dator under utbildningen. Mer info finns under ekonomiska villkor.

Har du frågor kring avgiften, studiemedel, eller inför din kontakt med CSN, kontakta oss på info@forsbergsskola.se eller ring 08-652 39 40.

Har du frågor kring avgiften, studiemedel, eller inför din kontakt med CSN, kontakta oss på info@forsbergsskola.se eller ring 08-652 39 40.

Ansökan

Ansökan görs genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in ett arbetsprov. Arbetsprovet ska visa prov på din talang för game art och kan innehålla 2D- och/eller 3D grafik. Vi uppskattar särskilt originalitet och kreativ höjd. Ring oss gärna på 08-652 39 40 inför din ansökan om du har funderingar.

Behörighetsprövning och urval sker genom arbetsprov och intervju. Distans- eller kvällskurs inom spelutveckling på Forsbergs Skola, eller motsvarande kurser, är meriterande. Läs mer om ansökningsprocessen

Arbetsprover kan exempelvis bestå av spelkoncept eller spelkaraktärsstudie. Vi ser gärna att visuella arbetsprov kompletteras med en kort beskrivande text, och likaså att skrivna arbetsprov kompletteras med enklare skisser. Vi uppskattar särskilt originalitet och kreativ höjd.

Arbetsproverna ska vara i något av följande format:

  • länk till portfolio online
  • pdf eller VLC-kompatibelt videoformat (max 5 min). Använd dropbox.comsprend.com eller liknande om filen är större än 20 MB.

Ett urval av de sökande går vidare till intervju. Kontakta oss gärna inför ditt arbete med ansökan, för portfoliovägledning och eventuella frågor.

Ha kul och lycka till!

Kursstart

Måndag 24 augusti 2020

Examen

Alla elever erhåller examensdiplom efter godkänd närvaro och arbetsinsats i utbildningens samtliga delkurser.

 

Skriv ut sidan

Nuvarande studenter

  • Telefon