Gå till...
Kurs Kursstart Sista anmälan Kurslängd
Copywriting Heltid 31 augusti 2020 PÅGÅENDE 2 år (minst 20 veckor praktik)
Grafisk Design/Reklam Heltid 31 augusti 2020 PÅGÅENDE 2 år (minst 20 veckor praktik)
Game Design Heltid Aug 2020 PÅGÅENDE 2 år varav 40 veckor praktik
Game Art Heltid Aug 2020 PÅGÅENDE 2 år varav 40 veckor praktik
Game Programming 31 Aug 2020 PÅGÅENDE 2 år varav 40 veckor praktik
Sound Design 31 AUGUSTI 2020 PÅGÅENDE 2 ÅR (MINST 20 VECKOR PRAKTIK)