fbpx
Gå till...
kreatörens makt

Grafiska formgivaren Daniela Juvall om kreatörens makt

Daniela Juvall har alltid varit medveten om den makt som kommer med att vara kreatör. Makten över vilka bilder och budskap som syns i det offentliga rummet. Vi har pratat med henne om det och om typsnittet Östberga type där hon som formgivare släppte kontrollen för att låta andra bestämma.

– Det roligaste med att vara grafisk formgivare och Art Director är att det är så varierande. Det innefattar så många olika steg, såväl strategiskt och utforskande som kreativt. Man får vara både påhittig, abstrakt och hands on. Det finns något roligt i det ombytliga, säger Daniela.

kreatörens makt

Östberga type är ett typsnitt skapat av barn, som fått stor uppmärksamhet.

Ett typsnitt av barn För en tid sedan fick Daniela i uppdrag av Stadsmuseet i Stockholm att ta fram grafisk identitet till utställningenÖstberga, Östberga. Under tiden som museet renoverar sina lokaler vid Slussen har de haft projekt runtom i Stockholm – bl a just i Östberga. Det kändes viktigt för hela arbetsgruppen att utställningen speglade de boende i området, berättar Daniela.

– Jag hittade Göran Söderström, som driver typsnittsbyrån Letters from Sweden och är uppvuxen i Östberga. Han berättade att han hade haft workshops på designskolor där hela klasser tillsammans hade gjort ett typsnitt.  Vi inspirerades av det och bad tillsammans barnen på fritidsgården i Östberga göra ett eget typsnitt – vilket blev den grafiska identiteten för utställningen. Ofta använder man barns eller vuxnas uttryck när något ska vända sig till barn, men barns uttryck används sällan när man ska prata med vuxna. Det finns en fin maktbalans i det, säger hon.

Typsnittet blev uttaget till formtävlingen Ung svensk form och är nu del av en turnerande utställning. För tillfället är den på väg till Japan för att visas på en konstutställning där.

– Jag tror att många gillar idén för att barnens uttryck är så ärligt, genuint och lätt att relatera till. Folk blev glada och ville prata om det. I Östberga uppstod en stolthet bland föräldrar, klasskompisar och lärare som upplevde en personlig koppling till det barnen hade skapat.

Ett av Danielas uppdrag är att formge tiskriften Expo.

Alla kreatörer borde våga kämpa

Hos oss på Forsbergs har Daniela varit som lärare både på kvällskursen och dagskolan – hon har haft ett normkritiskt projekt med skarpa kunder och ett mer konstnärligt fanzineprojekt.

– Eleverna var enormt intresserade av att prata om form och reklam ur de här perspektiven.  Det var tydligt för oss att det är något som de både saknat och kände stärkte dem i sin roll som kommunikatörer, säger Daniela.

Till vardags frilansar hon framförallt med organisationer och aktörer inom kultursektorn och jobbar som AD på Stiftelsen Expo. Hon funderar mycket kring det inflytande och den makt som kreatörer har.

Ett av Danielas senaste uppdrag, Rättviseförmedlingens nya visuella identitet!

– Vi kreatörer bestämmer vilka berättelser och människor som syns i våra kollektiva utrymmen. Det är ett stort ansvar och för mig är det viktigt att ta det på allvar. Att fundera på varför vi skapar på ett visst sätt och vad vi kan göra för att bli mer inkluderande i vårt tilltal. Mina värderingar genomsyrar allt jag jobbar med. Tillsammans lägger vi ju pusselbitarna i en berättelse om hur vår värld ser ut.

Intresset för medias makt och inflytande på självbild och världsbild väcktes när Daniela pluggade medie- och kommunikationsvetenskap, innan hon började jobba som formgivare. Där är dessa perspektiv centrala för att förstå mediasmakt.

– Idag är det många som på olika håll försöker bredda facket av vilka som ryms var. Är det i någon tid man har råd och utrymme att kämpa för det här så är det nu. Det är också extra viktigt eftersom de inkluderande värderingarna är under hot på många sätt, säger hon.

Tips! Joanna Rubin Dranger har skapat plattformen Bilders makt. Där kan du söka efter ämnen du vill veta mer om eller kolla runt på måfå. Där finns mycket bra videos och en bakgrund kring hur reklamen har sett ut historiskt.