fbpx
Gå till...
Kursstart: 19 oktober 2023
Ansök senast: Löpande
Kurslängd: 10 kvällar

Kreativ Digital Design från UX, UI till AI

 

Kursen ”Kreativ Digital Design från UX, UI till AI” ger en omfattande förståelse för det
framväxande kreativa designlandskapet inom den digitala sektorn. Genom detaljerade nedslag
inom områdena UX (användarupplevelse), UI (användargränssnitt) och AI (artificiell intelligens)
kommer studenterna att få en djupgående inblick i hur dessa tre områden samverkar och
förändrar framtidens digitala designlandskap.

 

Kursen kommer att utforska grunderna och principerna för UX-design och UI-Design och hur man skapar meningsfulla och användarcentrerade digitala upplevelser. Studenterna kommer att lära sig om hur visuella design principer, typografi och digital färglära samverkar för att skapa digitala gränssnitt för Webb & Appar av hög kvalitet. Genom att använda samtida designverktyg såsom Figma kommer studenterna få en substantiell kompetenshöjning i sina konkreta designförmågor.

En betydande del av kursen kommer också att ägnas åt AI och dess inverkan på kreativ design. Studenterna kommer att utforska möjligheterna och utmaningarna med att integrera artificiell intelligens i designprocessen.

Kursdeltagarna kommer att lära sig hur de kan framtidssäkra sin designkarriär genom att integrera Generativ AI i både designprocessen men även i sin slutgiltiga visuella gestaltning. Detta gör vigenom att titta på Midjourney som AI verktyg för bilder och vi kommer tillsammans skapa både Mönster, Fotorealistiska Hero bilder, Film Posters och mycket mer.

Kursen kommer att kombinera teoretiska och praktiska moment, där studenterna får möjlighet
att tillämpa sina kunskaper genom olika designprojekt. Genom att arbeta individuellt med
mindre designuppgifter varje vecka som bygger vidare på varandra, kommer studenterna att
utveckla sina kreativa och tekniska färdigheter inom digital design.

Efter avslutad kurs förväntas studenterna ha en helhetsbild av framtidens kreativa
designlandskap inom den digitala sfären. De kommer att ha en gedigen kunskap om UX-design,
UI-design och AI och vara rustade för att möta de utmaningar och möjligheter som den digitala
världen erbjuder.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs, men en grundläggande förståelse för digitala teknologier och designprinciper är fördelaktigt.

Kursens format: Föreläsningar på kvällstid, workshops, designprojekt och diskussionsseminarier.

Bedömningsformer: Individuella designprojekt och muntliga presentationer.

Kursmaterial: Kommer att tillhandahållas i form av läromedel, artiklar och digitala resurser.

Kursens längd: 10 Tillfällen om 2,5 timmar under hösten 2023 (torsdagar 18.00-20.30)

Huvudlärare: Billy Boman

ANSÖKAN

Du ansöker genom att fylla i vårt ansökningsformulär. För att bli antagen till kursen ställs inga formella krav, däremot är antalet platser på kursen begränsat. Om du får ett antagningsbesked och vill tacka ja, så betalar du en anmälningsavgift på 500:- för att bekräfta din plats. Summan dras senare av från slutfakturan som ska vara betald senast 10 dagar innan kursstart.

AVGIFT

Studieavgiften för hela kursen är 12.000:- inklusive moms (9000:- exklusive moms). I avgiften ingår visst studiematerial under lektionerna. Kvällskursen är inte studiemedelsberättigad.

DIPLOM

Alla elever erhåller diplom efter godkänd närvaro och arbetsinsats.

FRÅGOR

Du är välkommen att kontakta oss inför din ansökan. Vi besvarar gärna dina frågor och vägleder dig.

Maila till info@forsbergsskola.se eller ring 08-6523940 (helgfri vardag kl 9-17).

 

 

Ansök här
Skriv ut sidan