Gå till...

Personuppgiftspolicy

 1. Forsbergs Skola AB (nedan även ”Skolan”) hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).
 2. Uppgifter registreras i Skolans databas genom ansökan till Skolans kurser, utbildningar och/eller event (nedan ”Utbildningstjänster”), gjorda via forsbergsskola.se (nedan ”Hemsidan”), e-post, telefonkontakt, eller på annat sätt.
 3. Genom att ansöka/beställa en Utbildningstjänst samtycker fysiska och juridiska personer (nedan ”Användare”) till Skolans lagring och hantering av deras personuppgifter.
 4. Personuppgifter lagras i syfte att fullgöra avtalade Utbildningstjänster, samt kommunicera gällande pågående ansökningsförfarande.
 5. När Användare beställer en Utbildningstjänst, godkänner de att Skolan använder personuppgifterna för att:
  • kommunicera med användaren via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel för att upplysa om förändringar under pågående utbildningstjänster, aktuella erbjudanden eller annat som kan vara relevant för användaren,
  • utveckla befintligt tjänsteutbud.
 6. Användare som önskar att korrigera sina personuppgifter kan kontakta Skolans kundtjänst på info@forsbergsskola.se eller 08-652 39 40.
 7. Användaren ansvarar själv för att uppdatera sina uppgifter för att Skolan ska kunna fullfölja sina åtaganden.
 8. Skolan tar inte ansvar för felaktigt angivna personuppgifter, som hindrar Skolan att på ett korrekt sätt utföra en beställd Utbildningstjänst.
 9. Skolan förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part för att dessa skall kunna fullgöra avtalade Utbildningstjänster, samt kommunicera med Användaren kring pågående Utbildningstjänster.
 10. Skolan förbehåller sig rätten att behålla uppgifter efter avslutad Utbildningstjänst för att undvika ett upprepat utnyttjande av introduktions- och kampanjerbjudanden.
 11. Vid frågor om personuppgiftshanteringen kontakta Skolan på info@forsbergsskola.se eller 08-652 39 40.