fbpx
Gå till...

Grafisk Design & Reklam

Kursstart: Augusti 2021
Ansök senast: Öppen/pågående
Kurslängd: 2 år (20 veckor praktik)

Den 17:e juni kl 19:00 ha vi ett digitalt öppet hus via Zoom för Grafisk Design/Reklam & Copywriting. Registrera dig här!

fakta

Forsbergs Skolas heltidsutbildning Grafisk Design / Reklam är en högre tvåårig yrkesutbildning för blivande grafiska formgivare, designers och art directors. Programmet har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning som kreatör. Utbildningen står för nyskapande inom grafisk formgivning, design, reklam och kommunikation. Tonvikten ligger på idéskapande och utvecklande av den kreativa förmågan, präglat av ”Learning by doing”. Hittills har ca 97% av våra studenter arbete i branschen inom ett år efter examen. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Utbildningen består av 100 veckor. Lektioner förläggs dagtid på vardagar, men det kan även förekomma viss undervisning på kvällar och helger. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, som görs både i grupp och enskilt. Skolan är öppen dygnet runt för eget arbete.

Innehåll

Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete. Typografi, designhistoria, layout- tillämpningar, reklamkampanjer, reklamfilm, kommunikationslösningar, och design av trycksaker. Nyskapande och experimentell marknadsföring samt eventdesign. Programhantering, rörlig bild och webbdesign. Studiebesök på reklam- och designbyråer. Presentationsteknik, aktuell yrkesorientering och branschkunskap. Minst 20 veckors yrkespraktik ingår.

Kursstart

Augusti 2021.

Examen

Alla studenter erhåller examensdiplom efter godkänd närvaro och arbetsinsats i utbildningens samtliga delkurser.

Avgift 

Studieavgiften är totalt 260.000 kr och är momsbefriad. Avgiften betalas årsvis. Utbildningen består av 100 veckor och är studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå). Utöver studiemedel för levnadskostnader finns möjlighet att genom CSN ta ett merkostnadslån för hela undervisningsavgiften. Ett krav är att du har tillgång till egen bärbar dator under utbildningen. Mer info finns under ekonomiska villkor.

Har du frågor kring avgiften, studiemedel, eller inför din kontakt med CSN, kontakta oss på info@forsbergsskola.se eller ring 08-652 39 40.

Ansökningsprocess

Du kan antingen söka våra heltidsutbildningar genom att skicka in din portfolio, eller göra våra arbetsprover.

1. Ansökan med portfolio

  1. Fyll i ansökningsblanketten.
  2. Skicka pdf eller länk till din portfolio, till ans.gdr@forsbergsskola.se
  3. Sökande som går vidare kallas till intervju. De som inte bor i Stockholm kan intervjuas via telefon eller Skype.
  4. Besked om antagning kommer vanligtvis 2-3 veckor efter inlämnade arbetsprover.

 

2. Ansökan med arbetsprover

  1. Fyll i ansökningsblanketten.
  2. Skicka in dina arbetsprover till ans.gdr@forsbergsskola.se
  3. Sökande som går vidare kallas till intervju. De som inte bor i Stockholm kan intervjuas via telefon eller Skype.
  4. Besked om antagning kommer vanligtvis 2-3 veckor efter inlämnade arbetsprover.

 

Skriv ut sidan

Nuvarande studenter