fbpx
Gå till...

Personuppgiftspolicy

Vi på Forsbergs Skola tar din integritet på allvar och hanterar alltid dina personuppgifter med varsamhet. Därför välkomnar vi GDPR (General Data Protection Regulation), en ny EU-förordning som börjar gälla 25 maj 2018. Vi vill här redovisa hur vi går tillväga för att samla in, registrera, organisera, bearbeta, lagra och använda dessa uppgifter. En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till fysisk person. Genom att söka till en kurs hos oss samtycker du till innehållet i denna policy.

Forsbergs Skola AB, org. nr 556679-1413, adress: Skinnarviksringen 6, 17727 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du ger oss. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Detta inkluderar namn, faktureringsadress, personnummer, e-post, eventuellt namn på företag samt telefonnummer.

Varför behöver jag uppge mina personuppgifter?

För att kunna hantera din ansökan och ge dig löpande information som är relevant för din eventuella utbildning eller ditt uppdrag hos oss behöver vi samla in dina grundläggande personuppgifter. Vi samlar in de personuppgifter från dig som vi behöver för att tillhandahålla den efterfrågade tjänsten till dig och ge bästa möjliga service.

Arbetsprover

Till vissa av våra utbildningar behöver du skicka in arbetsprover i anslutning till din ansökan. När du lämnat in arbetsprover, digitala eller fysiska, kommer dessa att bedömas av relevant personal under en begränsad tidsperiod. Efter antagningsprocessen kommer arbetsuppgifterna att raderas eller förstöras efter maximalt 6 månader. Vid fysiska arbetsprover kan du efter antagningsprocessen välja att behålla dessa och hämta dem hos oss på plats vid utsatt datum.

Hanteras mina personuppgifter på ett säkert sätt?

Tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst och obehörig hantering. Dina personuppgifter lagras i skyddade system som har begränsad åtkomst. Vid överföring och hantering av personuppgifter, skyddar vi dessa uppgifter med bland annat kryptering. Vi försöker att i största möjliga mån minimera all hantering av ditt personnummer.

Var och hur lagras mina uppgifter?

Personuppgifterna vi får av dig lagras i en databas på vår hemsida i maximalt 30 dagar och sedan i en avdelning på vår mailserver som endast relevanta medarbetare har tillgång till. Om du ansöker och blir antagen till en kurs som kräver fakturering, så lagrar vi även nödvändig information i vårt faktureringssystem. Detta är nödvändigt för oss för att vi ska kunna sköta vår fakturering och bokföring på ett adekvat sätt enligt svensk lag.

Hur länge lagras mina personuppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande. Detta gör vi för att underlätta för dig om du skulle behöva t.ex studieintyg, betyg, kopia på diplom eller liknande i framtiden. Blir du inte antagen till en kurs, så raderar vi dina personuppgifter och arkiverar endast ditt ansökningsnummer för att möjliggöra statistik.

Kan jag ändra eller radera de uppgifter ni har om mig?

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller i vissa fall begära att få bli raderad med stöd av en intresseavvägning. Kontakta oss då skriftligen till adressen till personuppgiftsombudet nedan. Märk brevet ”GDPR”. För att vi ska kunna behandla din begäran ska du underteckna brevet personligen, detta för att ingen obehörig ska kunna begära ut uppgifter om dig.

Hur tar jag del av de uppgifter ni har om mig?

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi sparat om dig. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Kontakta oss då skriftligen till adressen till personuppgiftsombudet nedan. Märk brevet ”GDPR”.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen.
Du kan maila dina frågor om dina rättigheter eller andra frågor gällande vårt dataskydd till lotta@forsbergsskola.se

Forsbergs Skolas användande av cookies

För att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av vår hemsida använder vi oss av sk. cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och sparas i din webläsare när du surfar på vår hemsida. Vissa cookies används för att föra statistik och analysera information kring hur besökare använder vår hemsida, andra cookies finns för att göra våra tjänster bättre för dig.

Cookies kan till exempel:
• komma ihåg att du tidigare har besökt en webbplats
• samla information om hur du använt en webplats
• komma ihåg dina inställningar

Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att förbättra upplevelsen för dig.
”Nödvändiga cookies” är nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster och de gör det möjligt att navigera på vår hemsida.
”Funktionscookies” hjälper oss att spara dina val och inställningar, såsom språkval och annat.
”Analyscookies” samlar in information om hur besökarna navigerar genom och använder Forsbergs Skola på webben. Till exempel samlar de in hur ofta användare interagerar med Forsbergs Skolas innehåll, eventuella fel som uppstår, vilka sidor som används mest samt vilka sidor våra besökare använder och i vilken ordning.”Tredjepartscookies eller Marknadsföringscookies” används för att t.ex se från vilken annonskälla en användare skickades till vår webbplats och kan hjälpa till att mäta hur effektiv en marknadsföringskampanj är.

Kan jag kontrollera eller begränsa Forsbergs Skolas användande av cookies?

Du kan oftast ändra inställningarna för cookies i din webläsare. Du kan till exempel välja att blockera cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke. När samtycket upphör att gälla, raderas uppgifterna, om det inte det följer av lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Forsbergs Skola kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna policy. Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process.

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för dig kommer vi att informera om detta på forsbergsskola.se samt kontakta dig på den e-postadress du uppgett vid samtycke.

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på info@forsbergsskola.se