fbpx
Gå till...

Copywriting

Kursstart: Hösten 2024
Ansök senast: ÖPPEN/PÅGÅENDE
Kurslängd: 100 veckor (varav minst 20 veckor praktik)

fakta

Forsbergs Skolas heltidsutbildning Copywriting är en högre yrkesutbildning för blivande copywriters, storytellers och scriptwriters. Programmet har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning som kreatör. Utbildningen står för nyskapande inom copywriting, reklam, kommunikation, storytelling och scriptwriting. Att testa olika uttryck och sätt att tänka på i levande och spännande projekt. Tonvikten ligger på idéskapande och utvecklande av den kreativa förmågan, präglat av ”Learning by doing”. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Utbildningen består av 100 veckor. Lektioner förläggs dagtid på vardagar, men det kan även förekomma viss undervisning på kvällar och helger. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, som görs både i grupp och enskilt. Skolan är öppen dygnet runt för eget arbete.

Innehåll

Kreativt idéarbete. Associativt skrivande, att anpassa sitt uttryck till olika media. Typografi, kommersiell kommunikation, reklamkampanjer, annonser, broschyrer, reklamfilm och varumärkesbyggande. Nyskapande och experimentell marknadsföring. Digital copywriting, content management, innehåll i sociala medier, nativeartiklar, redaktionellt skrivande. Scriptwriting, radioreklam, presentationsteknik och retorik. Interaktivt skrivande och storytelling. Programhantering, mediekunskap. 20 veckors yrkespraktik ingår i utbildningen.

Kursstart

Hösten 2024.

UTBILDNINGSBEVIS

Alla studenter erhåller utbildningsbevis efter genomförd utbildning.

 

Avgift 

Studieavgiften är totalt 295.000 kr och är momsbefriad. Avgiften betalas årsvis. Utbildningen består av 100 veckor och är studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå). Utöver studiemedel för levnadskostnader finns möjlighet att genom CSN ta ett merkostnadslån för hela undervisningsavgiften. Ett krav är att du har tillgång till egen bärbar dator under utbildningen. Mer info finns under ekonomiska villkor.

Har du frågor kring avgiften, studiemedel, eller inför din kontakt med CSN, kontakta oss på info@forsbergsskola.se eller ring 08-652 39 40.

Tillkommande kostnader:
• Tillgång till egen bärbar dator
• Adobe Creative Cloud-konto (studentpris ligger på ca 250-360 kr/månad)
• Egna studiematerialkostnader om ca 5.000 kr totalt

Ansökningsprocess

Du kan antingen söka våra heltidsutbildningar genom att skicka in din portfolio, eller göra våra arbetsprover.
Skicka gärna också med ev. betyg och/eller intyg som är meriterande.

1. ANSÖKAN MED PORTFOLIO

  1. Fyll i ansökningsblanketten.
  2. Skicka pdf eller länk till din portfolio, till apply@forsbergsskola.se
  3. Sökande som går vidare kallas till intervju. De som inte bor i Stockholm kan intervjuas över telefon eller videolänk.
  4. Besked om antagning kommer vanligtvis 2-3 veckor efter intervju.

 

2. ANSÖKAN MED ARBETSPROVER

  1. Fyll i ansökningsblanketten.
  2. Skicka in dina arbetsprover till apply@forsbergsskola.se
  3. Sökande som går vidare kallas till intervju. De som inte bor i Stockholm kan intervjuas över telefon eller videolänk.
  4. Besked om antagning kommer vanligtvis 2-3 veckor efter intervju.

Skriv ut sidan

Nuvarande studenter