Gå till...
Kurs Kursstart Sista anmälan Kurslängd
Grafisk Design/Reklam Kort Kväll februari 2019 februari 2019 10 Kvällar
Copywriting Kväll 18 september 2018 14 september 2018 10 Kvällar
Illustration Kväll 19 september 2018 14 september 2018 10 Kvällar
Grafisk Design/Reklam Lång Kväll 20 september 2018 10 september 2018 25 Kvällar
Grafisk Design/Reklam Intensiv Kväll februari 2019 februari 2019 20 Kvällar
Game Basic Kväll 20 september 2018 18 september 2018 10 kvällar
Digital Creative Kväll 19 september 2018 14 september 2018 10 kvällar
Game Art Basic 24 sept 2018 21 sept 2018 10 kvällar