Gå till...
Kurs Kursstart Sista anmälan Kurslängd
Grafisk Design/Reklam Kort Kväll 5 februari 2019 1 februari 2019 10 Kvällar
Copywriting Kväll torsdag 7 februari 2019 måndag 4 februari 2019 10 Kvällar
Grafisk Design/Reklam Lång Kväll HT 2019 HT 2019 25 Kvällar
Game Basic Kväll 7 februari 2019 1 februari 2019 10 kvällar
Digital Creative Kväll 5 februari 2019 1 februari 2019 10 kvällar
Game Art 5 februari 2019 1 februari 2019 10 kvällar
Illustration Kväll 6 februari 2019 1 februari 2019 7 Kvällar
Illustration Digital - - 5 kvällar