Gå till...

Sound Design

Kursstart: 31 AUGUSTI 2020
Ansök senast: PÅGÅENDE
Kurslängd: 2 ÅR (MINST 20 VECKOR PRAKTIK)

KURSFAKTA

Forsbergs Skolas helttidsutbildning Interaktiv Ljuddesign är en högre tvåårig yrkesutbildning för blivande ljuddesigners. Utbildningen har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning inom ljudbranschen, musikbranschen och relaterad arbetsmarknad. Tonvikten ligger på interaktiv ljuddesign, ljudteknik och produktion. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Utbildningen består av 100. Lektioner förläggs dagtid på vardagar, men det kan även förekomma viss undervisning på kvällar och helger. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, som görs både i grupp och enskilt. Skolan är öppen dygnet runt för eget arbete.

INNEHÅLL

Produktionsteknik. Principer inom interaktiv ljuddesign. Ljudläggning för film, spel och miljöer. Musikstudions uppbyggnad, mixning och mastering. Ljudlära och dess koncept, ljudets fysik och utformning. Marknadsföring och juridik. Presentationsteknik, aktuell yrkesorientering och branschkunskap.

AVGIFT

Studieavgiften är totalt 260.000 kr och är momsbefriad. Avgiften betalas årsvis. Utbildningen består av 100 veckor och är studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå). Utöver studiemedel för levnadskostnader finns möjlighet att genom CSN ta ett merkostnadslån för hela undervisningsavgiften. Ett krav är att du har tillgång till egen bärbar dator under utbildningen. Mer info finns under ekonomiska villkor. Har du frågor kring avgiften, studiemedel, eller inför din kontakt med CSN, kontakta oss på info@forsbergsskola.se eller ring 08-652 39 40.

EXAMEN

Alla elever erhåller examensdiplom efter godkänd närvaro och arbetsinsats i utbildningens samtliga delkurser.

KURSSTART

Måndag, 31 augusti, 2020.

ANSÖKNINGSPROCESS

1. Fyll i ansökningsblanketten.

2. Skicka in dina arbetsprover

SENASTE ANSÖKNINGSDATUM: 2020-06-10

3. Sökande som går vidare kallas till intervju. De som inte bor i Stockholm kan intervjuas via telefon eller Skype.

4. Besked om antagning kommer vanligtvis 2-3 veckor efter inlämnade arbetsprover.

Skriv ut sidan

Nuvarande studenter