fbpx
Gå till...

#sistabriefen Forsbergs svarar

Forsbergs Skola har mottagit uppropet #sistabriefen som över 2 000 personer i kommunikationsbranschen skrivit under.

Med detta svar accepterar vi utmaningen att vara med och bidra till en mer inkluderande, tillåtande och jämställd kommunikationsbransch.

Som en plats för lärande arbetar vi ständigt för att skapa en miljö där alla känner sig trygga. De normer och strukturer som existerar i vårt samhälle, inte minst i kommunikationsbranschen, reproduceras dessutom i den kommunikation vi skapar. På så sätt påverkas långt fler av de tankar och idéer som finns i vår bransch.

Förändringen som behövs är stor, och för att göra skillnad på riktigt är vi övertygade om att vi måste samarbeta. Därför planerar vi att under våren 2018 bjuda in rektorer, linjeansvariga och lärare för skolor inom kommunikationsbranschen till ett möte där vi gemensamt samtalar och sätter ihop en handlingsplan kring kränkande behandling och sexuella trakasserier.

Vi har ett stort ansvar för våra studenters studietid samt den bransch vi skickar ut dem i. Det är ett ansvar vi tar på största allvar.

Nedan redovisar vi delar av det arbete vi gör och har gjort med anknytning till ämnet:

  • Ett större genus- och normprojekt under första läsåret.
  • Strävar efter en jämn könsfördelning av lärare och handledare.
  • Har majoritet kvinnlig representation i personal och ledning.
  • Policydokument angående kränkande behandling och värdegrund har presenterats för alla studenter.
  • Anonyma vägar för anmälan, både digitala och fysiska.
  • Enkät om förekomst av sexuella trakasserier och kränkande behandling både på skolan och på praktik.
  • Kontakt med studenter under deras praktikperiod.
  • Genomgång och workshop med personal angående kränkande behandling, pågående.
  • Kommande: Samarbeten i ämnet med andra reklam- och kommunikationsskolor.

Vi ser fram emot en fortsatt diskussion kring detta viktiga ämne och välkomnar alla förslag på hur vi alla kan skapa en bättre bransch.

/Pia Forsberg, Rektor
Alex Pacheco, Biträdande rektor