fbpx
Gå till...

Vår studierektor Alex Pacheco: ”Det blir aldrig tråkigt att vara designer”

Hur ser den grafiska designerns roll ut i samhället idag, med det alltmer digitaliserade landskapet? Enligt vår studierektor, designern Alex Pacheco, är grunden alltid densamma och den vill han värna om. 

– Grafisk design har blivit så många olika yrken idag, men grunden är alltid att kommunicera visuellt. Du kan rikta in dig mot digital design, att skapa content eller bli AD på en byrå. Det blir fånigt med så många olika titlar när allt handlar om att vara visuell kommunikatör, säger Alex.

Förutom att vara studierektor på Forsbergs skola driver Alex sedan 1999 designbyrån Amigos. Han växlar mellan de två rollerna i vardagen.

– Här i skolan gör jag studierektorsarbetet och bistår vår rektor Pia med väsentlig info. Jag håller koll på hur vi kan utveckla utbildningarna, kommer med förslag på nya kurser och planerar. På designbyrån är jag AD och designer. Eftersom det är en liten byrå glider rollerna ihop och alla kan få göra allt möjligt. Ibland blir jag filmad om vi behöver en modell, andra gånger gör jag logotyper och profilprogram.

Här är ett av de jobb Alex har gjort, logotyp till Regnbågen.

”Branschen borde öppna sig och leta efter idérikedom”

En digital designer måste ha idéstyrka och samhällsengagemang för att kunna kommunicera på ett relevant sätt – det är inget unikt för en Art Director. Alex vill uppmana branschen till att leta efter idérikedom snarare än spetskunskaper i digital design – de flesta designers jobbar ju digitalt numera. Och han vill uppmana designers att inte låta sig avskräckas av de specifika yrkestitlarna utan lita på sin kunskap.

– Grunden är alltid det viktigaste. Så fort du har lärt dig den kan du sväva ut i det du gör bäst och gillar mest. Grafisk design är som ett visuellt språk som du lär dig att avkoda, där du lär dig att prata till rätt målgrupp och vilka visuella kanaler du ska använda. Det sättet att tänka går att applicera på vilka kanaler som helst. Idéarbetet är alltid lika abstrakt och fungerar på samma sätt. Ser du som ”vanlig” designer en annons där ett företag söker digital designer kanske du tänker att det inte är dig de söker, fast det egentligen inte handlar om det.

Designyrket nu och i framtiden

Idag använder alla människor visuella verktyg hela tiden i sin vardag – mobiler och datorer. Alex tror att framtidens designers måste bli ännu bättre på att utnyttja skärmens möjligheter.

– Vi har enorma möjligheter i att kunna utnyttja ljud, rörlig bild, animationer och vanliga filmer. Och även att tänka globalt. Den som ser det vi gör kan befinna sig varsomhelst i världen. Här kommer jag tillbaka till titlarna. Idag pratar man mycket om UX-designers och UX-copy. Jag tror att en ”vanlig designer” kan avkoda UX också, eftersom det fortfarande handlar om att kommunicera visuellt till en specifik målgrupp, säger han.

Personligen uppskattar Alex den bredd och variation som hans yrke innebär. Det blir aldrig tråkigt. Om han måste välja något han är extra förtjust i får det bli logotyper och profilprogram.

– Logotyper är intressanta eftersom de sätter det här med att avkoda ett språk på sin spets. Du hittar din målgrupp och hur du vill prata med dem och komprimerar hela företagets idévärld till en symbol. Vinjetter är roligt för att teveprogrammets idévärld har en tidslinje som du ska förklara och ge tittaren en bild av på de här sekunderna. Jag gillar animationer också. Eller att göra böcker – sätta det visuella konceptet för boken och vara bildredaktör. Jag håller på med en barn-app också, som jag ska sälja in.

Kärrtorp vittnar- Kommunikation och bok till Kärrtorp vittnar- samlade vittnesmål om händelse i Kärrtorp.

Allt är normkritiskt

Hans råd till den som vill börja jobba med form och design men inte vet var hen ska börja, är att utbilda sig. Det handlar om att komma in i ett sammanhang med sina klasskompisar och lärare, och att sätta sina idéer i ett sammanhang som gör att man kan livnära sig på dem.

– När du pluggar lär du dig att se hur du kan koppla ihop dina idéer med verkligheten och att få ett självförtroende som gör att du kan ta samtal med sådana som inte förstår visualitet. För det är en av utmaningarna med grafisk design, att förklara för personer som inte kan avkoda visualitet varför du gör på ett visst sätt. Att förklara vad du gör, vad som är fel och hur det kan bli bättre. Därför är normkritiken intressant för en designer, eftersom det ingår i yrket att ifrågasätta rådande normer och tänka nytt.

Det bästa med Forsbergs är, enligt Alex, förmågan att ifrågasätta rådande normer och att ständigt förnya sin kreativitet. Han menar att skolan alltid utgår ifrån att det inte finns några givna regler som inte kan ifrågasättas. En punkighet.

– Förnyelsen beror på att alla våra lärare är yrkesverksamma i branschen. Jag ser också att skolan har ett samhällsengagemang som är viktigt. Vi gillar att se saker som är nya, som vi aldrig har sett förut. Vi jobbar med att det inte finns något facit för hur man ska göra. Det finns ingen mall för den perfekta loggan, reklamkampanjen eller spelet för den delen.