fbpx
Gå till...

Pia Forsberg: ”Det är en känga mot Berghs!”

Joakim Lingström och Reine Wim är de två elever som fick uppdraget att ta fram vår nya identitet. Det hela började med en enkel fråga och svaret blev detsamma – ett frågetecken. Duon berättar att logotypen inte kunde vara tydligare.

Skolan skickade för en dryg månad sedan ut en uppgift till eleverna på skolan – att designa en skylt till skolans nya lokal på Brännkyrkagatan. Ett bidrag blev tidigt populärt: Ett frågetecken.

Pia Forsberg säger:
– Jag trodde att de skämtade till en början. Det är en tydlig känga mot Berghs etablerade utropstecken, men ju mer vi tittade på det insåg vi att de pekade på någonting som vi missat.

Duons vision är att anamma en position som ingen av reklamskolorna tagit och de menar att själva essensen av att gå i skolan är att ha möjlighet att ställa frågor, ha funderingar eller att ständigt kunna ifrågasätta saker. Det blev därför självklart att ta fram frågetecknet – inte bara som en skylt till den nya lokalen, utan som en ny logotyp för skolan.
– Vi inledde en dialog med ledningen kring en varumärkesstrategi för att positionera Forsbergs som en skola där nyfikenhet och nya infallsvinklar uppmuntras, berättar duon.

Alex Pacheco, studierektor – som vanligtvis är den som ständigt måste svara på elevernas frågor – var till en början frågande. Nu säger han att genomslaget för frågetecknet “är ytterligare ett bevis på att punken inte är död. Den lever i allra högsta grad och Forsbergs är dess motor”.

Duon fortsätter – trots att de inte lyssnar på punk eller Alex särskilt mycket:
– Tolkningsföreträdet här är centralt. Vi tror att när världen blivit tydligt polariserad och tudelad i en tid av oändlig mångfald, där våra olikheter uttrycker oss – får vi aldrig tro att vi har svaren på allt, eller för alla. Det finns inte några enkla svar och förståelsen för detta måste vi jobba för att utvidga.

Joakim och Reine tillägger tillsammans om vartannat:
– I en tid där alla söker svar på webben så är det viktigare nu än någonsin att ställa rätt sorts frågor, att vända på konventioner, normer och samhället i övrigt, för att hitta rätt infallsvinklar. Idag har vi tillgång till tusentals svar genom några enkla knapptryck. Det har tyvärr gjort oss mindre reflekterande. Varje gång vi googlar ett svar så dör en fråga, det är den enkla vägen ut ur en intressant diskussion.

Pia avslutar med att säga:
– Målet med utbildningen har alltid varit att diskussioner ska födas på skolan för att få ett eget liv utanför den – någonting som kommer att synas på skolans examensutställning i maj.