fbpx
Gå till...

Pressrelease: JULMARKNAD MED POLARISERING I FOKUS

Sverige har gått från landet lagom till en plats där polarisering breder ut sig allt mer. Dagens åsikter tenderar att vara extrema åt ena eller andra hållet, med få personer i mittfåran. För att illustrera detta håller Forsbergs skola en julmarknad som erbjuder produkter och tjänster vars syfte är att visa en av två åsikter: antingen att julen är det bästa som finns, eller att den är det värsta.

Forsbergs skola, som ligger i vackert läge med utsikt över Skinnarviksparken och Riddarfjärden, är en av landets mest ansedda reklamskolor. Förstaårseeleverna på de tvååriga utbildningarna till copywriter och grafisk designer har som tradition att varje år hålla julmarknad på skolan. I enlighet med skolans kreativa anda erbjuder varje julmarknad – utöver det sedvanliga fikat med glögg, lussekatter och pepparkakor – produkter och tjänster som eleverna själva hittat på, som de själva står och säljer, och som varje år följer ett unikt tema.

I år är temat samhällets ökade polarisering – hur folk mer och mer tenderar att ha starka åsikter om saker och ting, till skillnad från hur det förr var vanligare att åsikterna höll sig någonstans i mitten. Detta kommer visas genom att varje elev får välja ett av två underteman som dennes produkt eller tjänst ska handla om: antingen att julen är underbar, eller att den är fruktansvärd.

Julmarknaden är öppen för allmänheten. Tidpunkten är kl 11-17 lör-sön den 7-8 december och platsen är inne på skolan, på Skinnarviksringen 6 på Södermalm. Vinstpengarna från marknadens café kommer oavkortat gå till Bris.

*

A POLARIZED CHRISTMAS BAZAAR

Sweden has gone from the country of moderation to a place where polarization is taking a larger hold. Opinions of today tend to be extreme in one direction or the other, with fewer people occupying the middle lane. To illustrate this, Forsberg’s School is arranging a Christmas bazaar offering products and services intending to showcase one of two opinions: either that Christmas is the best thing ever, or the worst.

Forsberg’s School, beautifully positioned overlooking Skinnarviksparken and Riddarfjärden, is one of the most prestigious advertising schools in the country. The first-year students of the two-year educations in copywriting and graphic design have a yearly tradition of holding a Christmas bazaar at the school. In accordance with the school’s creative spirit, every Christmas bazaar will – apart from the usual mulled wine, saffron buns and gingerbread cookies – offer products and services created and sold by the students, each year following a unique theme.

This year, the theme is increased polarization – how people increasingly tend to hold strong opinions about things, in contrast to how opinions used to be closer to the middle. This will be shown by each student picking one of two sub-themes that their product or service will represent: either that Christmas is fantastic, or that it’s horrible.

The Christmas bazaar is open to the public. The time is 11AM-5PM sat-sun December 7-8, and the place is inside the school, at Skinnarviksringen 6 on Södermalm. The profits from the café will be donated unabridged to Bris.