fbpx
Gå till...

Intervju med Attila Kiraly och Ellen Giertta om arbetsprover.

Vad är syftet med arbetsprover?

Ellen: Visa hur man tar sig an en brief – alltså en uppgift – och hur man sedan löser problemet.

Attila: Arbetsprover är diverse uppgifter som ingår i en kreatörsportfolio och syftet med en portfolio är att den visar ens kreativa styrka, förmåga och talang. Det är med portfolion en kreatör söker och får jobb på. Ju bättre/starkare idéer portfolion innehåller, desto större chans till uppdrag/jobb men också att jobba på de absolut bästa byråerna.

 

Vad är det viktigaste att tänka på när man ska börja med sina arbetsprover?

Ellen: Låt det ta tid. Läs igenom uppgiften. Var kreativ. Tänk utanför lådan. Tolka uppgiften och visa ditt personliga uttryck, inte vad du tror att vi vill se.

Attila: Läs igenom briefen och förstå den. Var kritisk om och när det behövs mot briefen och om det behövs, prata med den som skrivit briefen, det är ändå den som bildar underlag till de idéer en kreatör ska komma på. Gör research om varan, produkten eller tjänsten det handlar om – ju mer du vet, desto fler möjligheter till idéer som sinsemellan är olika varandra men alla kommer ur en och samma brief. Det heter att idén ska födas ur en sanning om varan, produkten eller tjänsten. Dvs inte idéa om nåt som inte är sant om varan/produkten/tjänsten.

Själva idé-processen handlar mycket om att “sikta mot stjärnorna”, dvs att sikta högt med en idé som tar för sig, är originell, okonventionell, som klättrar högt på den kreativa stegen. Kom med en idé som inte är gjord innan helt enkelt. Utgå ifrån vad DU gillar och inte vad man tror målgruppen eller kund skulle gilla. Ha kul med briefen. Ha jäkligt kul, det är ju ändå idéer vi pratar om som ska födas fram.

Är det skillnad på hur man ska tänka kring arbetsprover till studier och till arbete?

Ellen: Nej, något man alltid ska tänka på är att man ska kunna motivera och förklara varför man har gjort som man har gjort.  När det gäller prover till en utbildning behöver arbetsprovet inte vara perfekt, du söker till utbildningen för att lära dig.

Attila: Nej. En bra idé är en bra idé oavsett syftet (studier eller söka jobb). Det heter IDÉN ÄR KUNG.

Oavsett hur enkel idén ibland kan tänkas vara och upplevas, ska kreatörer alltid kunna motivera sin idé om varför man kommit fram till just den idén.

Däremot behöver inte arbetsprover till tex 2-åriga GDR-utbildningen vara världsbäst; tanken är att personen ska utvecklas under dessa 2 år, att ens kreativa universum expanderas och efter skolan ska slå världen med häpnad med sina fantastiska idéer.

Hur tänker man vid en bedömning av arbetsprover?

Ellen:

Vi tittar först på arbetsproverna utan att ha bakgrund om den som söker. Vi vill kunna se en helhet och att den studerande ska ha en grund för att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.

Attila: Dels hur kreativ, originell idén är (hur högt på kreativa stegen klättrar den), dels också som ena halvan av bedömningen, där den andra halvan är intervjun. Båda halvorna har ett syfte och relevans vid bedömningen av den som skickat in en ansökan och sen arbetsprover. Så arbetsproverna behöver inte per automatik vara världsbäst.

Har ni några tips om man fastnar i processen?

Ellen: Hämta inspiration och sänk kraven. Det ska vara roligt!

Attila: Gör något annat. Vadsomhelst så länge du tycker det är kul, spännande, intressant osv osv. Stirra sig blind kommer inte hjälpa och tvinga hjärnan till fantastiska idéer kommer inte heller på beställning. Så ”våga” gå ifrån för att göra något annat som hjärnan kan fokusera på och samtidigt ha roligt; spela tv-spel, umgås med kompisar, gå på gym, umgås med sin partner, listan kan göras lång.