Gå till...
OKIMG_05752

Copywriting

Kursstart: 28 augusti 2017
Sista anmälan: –
Kurslängd: 2 år

Case study for femfresh by Linus Blom (Forsbergs Copywriting 2014) and Figge Wasberger (Forsbergs Graphic Design / Art Direction 2014). Part of their joint portfolio which awarded them the honour of Best Graduate Portfolio – Worldwide at the Cream Awards in London).

 

Forsbergs Skolas heltidsprogram Copywriting är en högre tvåårig yrkesutbildning för blivande copywriters, storytellers och scriptwriters. Programmet har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning som kreatör. Utbildningen står för nyskapande inom copywriting, reklam, kommunikation, storytelling och scriptwriting. Att testa olika uttryck och sätt att tänka i levande och spännande projekt. Tonvikten ligger på idéskapande och utvecklande av den kreativa förmågan, präglat av ”Learning by doing”. Hittills har ca 97% av våra studenter arbete i branschen inom ett år efter examen. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

KURSSTART

Måndag 28 augusti 2017.

KURSFAKTA

Heltidsutbildning på 100 veckor fördelat på fyra terminer. Lektioner förläggs främst mellan klockan 09.30–15.30, men det kan även förekomma viss undervisning på kvällar och helger. Skolan är öppen dygnet runt för eget arbete. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, eget arbete och grupparbeten.

INNEHÅLL

Copywriting/reklam: Kreativt idéarbete. Associativt skrivande, att anpassa sitt uttryck till olika media. Typografi, kommersiell kommunikation, reklamkampanjer, annonser, broschyrer, reklamfilm och varumärkesbyggande. Nyskapande och experimentuell marknadsföring. Webcopy, projektarbeten. Skriftlig kommunikation. Scriptwriting, radioreklam, presentationsteknik och retorik. Interaktivt skrivande och storytelling. Programhantering, mediekunskap. Minst 20 veckors yrkespraktik ingår i utbildningen.

ANSÖKAN

Gymnasiekompetens eller motsvarande är ett behörighetskrav. En merit är om du har slutfört någon kvällskurs på Forsbergs Skola, motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att du har vana av arbete med Mac eller PC. Vi värdesätter din talang och förmåga att lösa de obligatoriska uppgifterna på ett kreativt och spännande sätt.

ARBETSPROVER

De obligatoriska uppgifterna för ansökan 2017 kan ses här.

INLÄMNING

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den så snart som möjligt. Arbetsproverna kan mejlas som PDF till apply@forsbergsskola.se. Namn, adress och telefonnummer ska finnas på baksidan av alla fysiskt inlämnade arbetsprover.

AVGIFT

Terminsavgiften är 65.000 kr. Utbildningen består av fyra terminer. Utbildningen är momsfri. Visst studiematerial ingår i avgiften. Utbildningen kräver att du har tillgång till egen bärbar dator. Läs mer under ekonomiska villkor. Utbildningen är sedan höstterminen 2015 studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå) för nyantagna studerande. Det kommer även finnas en möjlighet att genom CSN ta ett merkostnadslån för undervisningsavgift upp till hela studieavgiften. Kontakta oss gärna vid frågor kring studiemedel.

EXAMINA

Alla elever erhåller examensdiplom efter godkänd närvaro och arbetsinsats i utbildningens samtliga delkurser.

FÖRMÅNER

Viss kurslitteratur ingår. Diverse tillbehör. Specialrabatt på Digital Inn. Elevrabatter på Matton, Kreatima, Hedengrens, Jordi, ABA och Masters artist’s material.

 

Anmäl dig här
Skriv ut sidan

Nuvarande studenter