Gå till...

Grafisk Design & Reklam

Kursstart: 26 augusti 2019
Ansök senast: 7 juni 2019
Kurslängd: 2 år

Case study for Google Translate by Forsbergs Graphic Design / Art Direction first year students Jacob Björdal, Isaac Bonnier, David Rinman and Copywriting first year student Jim Nilsson (as of now all graduates). Part of a joint portfolio which awarded Jacob and Jim the honour of Best Graduate Portfolio – Worldwide at the Cream Awards in London.

Programfakta

Forsbergs Skolas heltidsprogram Grafisk Design / Reklam är en högre tvåårig yrkesutbildning för blivande grafiska formgivare, designers och art directors. Programmet har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning som kreatör. Utbildningen står för nyskapande inom grafisk formgivning, design, reklam och kommunikation. Tonvikten ligger på idéskapande och utvecklande av den kreativa förmågan, präglat av ”Learning by doing”. Hittills har ca 97% av våra studenter arbete i branschen inom ett år efter examen. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Programmet består av 100 veckor. Lektioner förläggs dagtid på vardagar, men det kan även förekomma viss undervisning på kvällar och helger. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, som görs både i grupp och enskilt. Skolan är öppen dygnet runt för eget arbete.

Innehåll

Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete. Typografi, designhistoria, layout- tillämpningar, reklamkampanjer, reklamfilm, kommunikationslösningar, och design av trycksaker. Nyskapande och experimentell marknadsföring samt eventdesign. Programhantering, rörlig bild och webbdesign. Studiebesök på reklam- och designbyråer. Presentationsteknik, aktuell yrkesorientering och branschkunskap. Minst 20 veckors yrkespraktik ingår.

Kursstart

Måndag 26 augusti 2019.

Avgift 

Studieavgiften är totalt 260.000 kr och är momsbefriad. Avgiften betalas årsvis. Utbildningen består av 100 veckor och är studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå). Utöver studiemedel för levnadskostnader finns möjlighet att genom CSN ta ett merkostnadslån för hela undervisningsavgiften. Ett krav är att du har tillgång till egen bärbar dator under utbildningen. Mer info finns under ekonomiska villkor.

Har du frågor kring avgiften, studiemedel, eller inför din kontakt med CSN, maila gärna vår studiemedels- och ekonomiansvariga Lotta Löfberg på lotta@forsbergsskola.se eller ring 08-652 39 40.

Examen

Alla elever erhåller examensdiplom efter godkänd närvaro och arbetsinsats i utbildningens samtliga delkurser.

Ansökan

Ansökan görs genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in arbetsprover. Arbetsprovsuppgifterna för 2019 års ansökan kommer att kunna laddas ner här.

Behörighetsprövning och urval sker genom arbetsprover och intervju. Distans- eller kvällskurs inom grafisk design på Forsbergs Skola, eller motsvarande kurser, är meriterande. Läs mer om ansökningsprocessen.

Du är också välkommen att kontakta oss inför din ansökan. Vi besvarar gärna dina frågor och vägleder dig.

Kursplaner finner du här.

Skriv ut sidan

Nuvarande studenter