Gå till...
heltidgrafisk2

Grafisk Design & Reklam

Kursstart: 28 aug 2017
Sista anmälan: 7 juni 2017
Kurslängd: 2 år

Google Music Translate
Av Jacob Björdal, Isaac Bonnier, David Rinman & Jim Nilsson.

Forsbergs dagskola i grafisk design/reklam är en högre tvåårig yrkesutbildning för blivande grafiska formgivare, designers och art directors. Skolan har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning som kreatör. Utbildningen står för nyskapande inom grafisk formgivning, design, reklam och kommunikation. Tonvikten ligger på idéskapande och utvecklande av den kreativa förmågan, präglat av ”Learning by doing”. Hittills har ca 97% av våra studenter arbete i branschen inom ett år efter examen. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

KURSSTART

Måndag 28 augusti 2017.

KURSFAKTA

Heltidsutbildning på 100 veckor fördelat på fyra terminer. Lektioner förläggs främst mellan klockan 09.30–15.30, men det kan även förekomma viss undervisning på kvällar och helger. Skolan är öppen dygnet runt för eget arbete. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, eget arbete och grupparbeten.

INNEHÅLL

Grafisk design/reklam: Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete. Typografi, designhistoria, layout- tillämpningar, reklamkampanjer, reklamfilm, kommunikationslösningar, och design av trycksaker. Nyskapande och experimentell marknadsföring samt eventdesign. Programhantering, rörlig bild och webbdesign. Studiebesök på reklam- och designbyråer. Presentationsteknik, aktuell yrkesorientering och branschkunskap. Minst 20 veckors yrkespraktik ingår.

ANSÖKAN

Gymnasiekompetens eller motsvarande är ett behörighetskrav. Det är viktigt att du har vana av arbete med Mac eller PC. Vi värdesätter din talang och förmåga att lösa de obligatoriska uppgifterna på ett kreativt och spännande sätt.

ARBETSPROVER

De obligatoriska uppgifterna för ansökan 2017 kan ses här.

INLÄMNING

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den så snart som möjligt. Arbetsproverna kan mejlas som PDF till apply@forsbergsskola.se. Namn, adress och telefonnummer ska finnas på baksidan av alla inlämnade arbetsprover. Ett urval av de sökande kontaktas för intervju under vecka 24 och 25. Besked om antagning sker under vecka 25.

AVGIFT 

Terminsavgiften är 65.000 kr. Utbildningen består av fyra terminer. Utbildningen är momsfri. Visst studiematerial ingår i avgiften. Utbildningen kräver att du har tillgång till egen bärbar dator. Läs mer under ekonomiska villkor. Utbildningen är sedan höstterminen 2015 studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå) för nyantagna studerande. Det kommer även finnas en möjlighet att genom CSN ta ett merkostnadslån för undervisningsavgift upp till hela studieavgiften. Kontakta oss gärna vid frågor kring studiemedel.

EXAMINA

Alla elever erhåller examensdiplom efter godkänd närvaro och arbetsinsats i utbildningens samtliga delkurser.

FÖRMÅNER

Viss kurslitteratur ingår. Diverse tillbehör. Specialrabatt på Digital Inn. Elevrabatter på Matton, Kreatima, Hedengrens, Jordi, ABA och Masters artist’s material.

Anmäl dig här
Skriv ut sidan

Nuvarande studenter