fbpx
Gå till...

Pressrelease: JULMARKNAD MED POLARISERING I FOKUS

Sverige har gått från landet lagom till en plats där polarisering breder ut sig allt mer. Dagens åsikter tenderar att vara extrema åt ena eller andra hållet, med få personer i mittfåran. För att illustrera detta håller Forsbergs skola en julmarknad som erbjuder produkter och tjänster vars syfte är att visa en av två åsikter: antingen att julen är det bästa som finns, eller att den är det värsta.

Forsbergs skola, som ligger i vackert läge med utsikt över Skinnarviksparken och Riddarfjärden, är en av landets mest ansedda reklamskolor. Förstaårseeleverna på de tvååriga utbildningarna till copywriter och grafisk designer har som tradition att varje år hålla julmarknad på skolan. I enlighet med skolans kreativa anda erbjuder varje julmarknad – utöver det sedvanliga fikat med glögg, lussekatter och pepparkakor – produkter och tjänster som eleverna själva hittat på, som de själva står och säljer, och som varje år följer ett unikt tema.

I år är temat samhällets ökade polarisering – hur folk mer och mer tenderar att ha starka åsikter om saker och ting, till skillnad från hur det förr var vanligare att åsikterna höll sig någonstans i mitten. Detta kommer visas genom att varje elev får välja ett av två underteman som dennes produkt eller tjänst ska handla om: antingen att julen är underbar, eller att den är fruktansvärd.

Julmarknaden är öppen för allmänheten. Tidpunkten är kl 11-17 lör-sön den 7-8 december och platsen är inne på skolan, på Skinnarviksringen 6 på Södermalm. Vinstpengarna från marknadens café kommer oavkortat gå till Bris.

*

A POLARIZED CHRISTMAS BAZAAR

Sweden has gone from the country of moderation to a place where polarization is taking a larger hold. Opinions of today tend to be extreme in one direction or the other, with fewer people occupying the middle lane. To illustrate this, Forsberg’s School is arranging a Christmas bazaar offering products and services intending to showcase one of two opinions: either that Christmas is the best thing ever, or the worst.

Forsberg’s School, beautifully positioned overlooking Skinnarviksparken and Riddarfjärden, is one of the most prestigious advertising schools in the country. The first-year students of the two-year educations in copywriting and graphic design have a yearly tradition of holding a Christmas bazaar at the school. In accordance with the school’s creative spirit, every Christmas bazaar will – apart from the usual mulled wine, saffron buns and gingerbread cookies – offer products and services created and sold by the students, each year following a unique theme.

This year, the theme is increased polarization – how people increasingly tend to hold strong opinions about things, in contrast to how opinions used to be closer to the middle. This will be shown by each student picking one of two sub-themes that their product or service will represent: either that Christmas is fantastic, or that it’s horrible.

The Christmas bazaar is open to the public. The time is 11AM-5PM sat-sun December 7-8, and the place is inside the school, at Skinnarviksringen 6 on Södermalm. The profits from the café will be donated unabridged to Bris.

Ettornas fanzines

Tidigare i höstas fick våra ettor göra fanzines.  Här är några av dem.

Charlotte gjorde en personlig restaurangguide, Daniel skapade Affordinals för att tillgängliggöra originalkonst och Evelina gestaltade skörhet.

Gabriela gjorde en hyllning till tacos, Henrik skapade en guide till vilka etiketter som är roligast att pilla bort från förpackningar och Joy och Elin gestaltade ångest.

May berättade om flykten över Medelhavet, Nora gestaltade barndomsminnen med tyger och Oskars Arcane Rituals är en syntes mellan metod och teknik. Vera hyllade drottning Elizabeth II.

Se fler fanzines på vår Instagram.

Remaking Surrealism?

 

Remaking Luis Bunuel’s classic 1929 film Un Chien Andalou might seem an odd thing to do. Originally shot in ten days with a budget supplied from Bunuel’s mother the film is perhaps one of the single most important works in all film history. The film has been studied to death, by generations of film students and critics and to remake it is unnecessary of course. However, despite being over 90 years old, the original is still an icon of film and surrealism and surprisingly the infamous scene where a woman’s eye is sliced with a razor still shocks audiences today.

The students in Graphic Design / Advertising 2019 were tasked to reshoot the film, shot for shot. it was both an exercise in studying the graphic and filmic composition of the original and a test of how to reimagine Bunuel’s original in a contemporary setting. 

You can judge how successful the remake is by clicking the link below.   

https://www.youtube.com/watch?v=CPu5Lf5fXO0

Forsbergs Game Jam Weekend

Forsbergs Game Jam will take place on the weekend of Nov 9-10 2019 in Stockholm! Game Jam is a full-on two day workshop where we create games and test our creativity. The workshop is open to everyone, from professionals to those just starting. You’ll get the chance to meet other game fanatics. exchange ideas, develop concepts and try out new tools and methods. You can either work on your own project or join a group and contribute with your own input.

INTRODUCTION
Game Jam is free of charge, but the number of participants is limited so apply here as soon as possible. You need to be 18 or older to take part. It’s OK to apply as a group, otherwise you will be divided into groups at the start of the Game Jam.

WHEN
Forsbergs Game Jam begins on Saturday Nov 9th at 10.00 am. After the registration and division into teams we start jamming around 11.00 am, and finish with a presentation on Sunday afternoon (followed by an After Jam).

PLACE
Forsbergs Skola’s premises at Skinnarviksringen 6, closest metro station is Zinkensdamm.

PREPARATIONS
Forsbergs Game Jam is technology neutral in terms of software/hardware. You bring the tools and materials you want to use.

If you want to create digital games, please bring a laptop. It is also a good idea to familiarize yourself a little with some of the software that can be used in game development prior to the Jam. After receiving your application we will send you an email with some suggestions on software (more often than not there are cost-free versions).

Please feel free to also create non-digital games such as board games, card games or other ”pen and paper” games.