Gå till...

Game Art

Kursstart: 27 augusti 2018
Ansök senast: 10 juni 2018
Kurslängd: 2,5 år varav 1 år praktik

Programfakta

Forsbergs Skolas Game Art är en högre yrkesutbildning för blivande game artists / spelgrafiker, 2D/3D artists och interaction artists. Utbildningen har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning som kreatör och spelutvecklare. Tonvikten ligger på visuellt skapande och utvecklande av den kreativa förmågan. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Programmet består av 110 veckor fördelat på fyra skolförlagda terminer, samt 40 veckors praktik. Lektioner förläggs dagtid på vardagar, men det kan även förekomma viss undervisning på kvällar och helger. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, som görs både i grupp och enskilt. Skolan är öppen dygnet runt för eget arbete.

Innehåll

Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete. 2D/3D art, 2D/3D animation. Concept art. AAA, serious games, appar och mobilspel. Modellering, texturering, ljus- och färgsättning. Arbete i projektform, agila metoder. Studiebesök på spelutvecklingsstudios. Presentationsteknik, aktuell yrkesorientering och branschkunskap. Totalt 40 veckors csn-berättigad yrkespraktik ingår.

Avgift 

Terminsavgiften är 65.000 kr och är momsfri. Utbildningen består av fyra skolförlagda terminer och är studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå). Utöver studiemedel för levnadskostnader finns möjlighet att genom CSN ta ett merkostnadslån för hela undervisningsavgiften. Ett krav är att du har tillgång till egen bärbar dator under utbildningen. Mer info finns under ekonomiska villkor.

Har du frågor kring avgiften, studiemedel, eller inför din kontakt med CSN, maila gärna vår studiemedels- och ekonomiansvariga Lotta Löfberg på lotta@forsbergsskola.se eller ring 08-652 39 40.

 

 

Ansökan

Ansökan görs genom att fylla i ansökningsblanketten online och skicka in arbetsprover till ga18a@forsbergsskola.se senast söndagen den 10 juni 2018 kl 23:59 CET. Arbetsprovsuppgifterna för 2018 års ansökan kan laddas ned längre ner.

Behörighetsprövning och urval sker genom arbetsprover och intervju. Distans- eller kvällskurs inom spelutveckling på Forsbergs Skola, eller motsvarande kurser, är meriterande. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Du är också välkommen att kontakta oss inför din ansökan. Vi besvarar gärna dina frågor och vägleder dig.

Kursstart

Måndag 27 augusti 2018.

Examen

Alla elever erhåller examensdiplom efter godkänd närvaro och arbetsinsats i utbildningens samtliga delkurser.

Game jam 2 – 3 juni 2018

Forsbergs Game Jam Weekend 2 – 3 juni i Stockholm är en kostnadsfri workshop där vi skapar spel under lekfulla former och testar vår kreativitet. Workshopen är till för alla som är minst 18 år, från proffs till amatörer. Du får träffa andra spelfantaster, utbyta erfarenheter, leka fram koncept och testa nya verktyg och metoder. Antingen kan du arbeta i egna projekt eller gå med i en grupp och bidra med dina idéer och erfarenheter. Framför allt, ha kul! Läs mer här.

Skriv ut sidan

Nuvarande studenter