Gå till...
Game

Game Art

Kursstart: 28 augusti 2017
Sista anmälan: 7 juni 2017
Kurslängd: 2,5 år varav 1 år praktik

INTRODUKTION

Forsbergs Skolas Game Art är en högre yrkesutbildning för blivande game artists / spelgrafiker, 2D/3D artists och interaction artists. Utbildningen har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning som kreatör och spelutvecklare. Tonvikten ligger på visuellt skapande och utvecklande av den kreativa förmågan. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

KURSSTART

28 augusti 2017

KURSFAKTA

Heltidsutbildning på 110 veckor varav 40 veckor praktik. Lektioner förläggs främst mellan klockan 09.30–15.30, men det kan även förekomma undervisning på kvällar och helger. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, eget arbete, grupparbeten och praktik.

INNEHÅLL

Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete. 2D/3D art, 2D/3D animation. Concept art. AAA, serious games, appar. Modellering, texturering, ljus- och färgsättning. Arbete i projektform, agila metoder. Studiebesök på spelutvecklingsstudios. Presentationsteknik, aktuell yrkesorientering och branschkunskap. Totalt 40 veckors yrkespraktik ingår.

ANSÖKAN

Ansökan sker i två steg.

 

ARBETSPROVER

Behörighetsprövning och urval sker genom arbetsprover och intervju.

Skicka in en portfolio som visar prov på din talang för game design och/eller game art, innehållandes minst 5 och maximalt 12 st valfria arbetsprover (digitalt dokumenterade).

Arbetsprover kan exempelvis bestå av spelkoncept eller spelkaraktärsstudie. Vi ser gärna att visuella arbetsprov kompletteras med en kort beskrivande text, och likaså att skrivna arbetsprov kompletteras med enklare skisser. Vi uppskattar särskilt originalitet och kreativ höjd.

Arbetsproverna ska vara i något av följande format:

  • länk till portfolio online
  • pdf eller VLC-kompatibelt videoformat (max 5 min). Använd dropbox.comsprend.com eller liknande om filen är större än 20 MB.

 

Ett urval av de sökande går vidare till intervju. Kontakta oss gärna inför ditt arbete med ansökan, för portfoliovägledning och eventuella frågor.

Ha kul och lycka till!

AVGIFT

Utbildningen står under YH. Terminsavgiften är 65.000 kr, med möjlighet att täcka upp till hela avgiften genom särskilt merkostnadslån för undervisningsavgift hos CSN. Utbildningen består av fyra terminer. Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå). Studieavgiften är momsfri. Läs mer under ekonomiska villkor.

Kontakta gärna vår studiemedelsansvarige Pavle Martinoski på pavle@forsbergsskola.se eller 08-652 39 40 vid frågor kring studiemedel inför din kontakt med CSN.

EXAMINA

Alla elever erhåller examensdiplom efter godkänd närvaro och arbetsinsats i utbildningens samtliga delkurser.

FÖRMÅNER

Viss kurslitteratur ingår. Diverse tillbehör. Specialrabatt på Digital Inn. Elevrabatter på Matton, Kreatima, Hedengrens, Jordi, ABA och Masters artist’s material.

GAME JAM 25-26 FEBRUARI 2017

Forsbergs Game Jam Weekend 25-26 februari i Stockholm är en kostnadsfri workshop där vi skapar spel under lekfulla former och testar vår kreativitet. Workshopen är till för alla som är minst 18 år, från proffs till amatörer. Du får träffa andra spelfantaster, utbyta erfarenheter, leka fram koncept och testa nya verktyg och metoder. Antingen kan du arbeta i egna projekt eller gå med i en grupp och bidra med dina idéer och erfarenheter. Framför allt, ha kul! Läs mer här.

INTRESSEANMÄLAN

Håll dig uppdaterad om utbildningen genom att anmäla ditt intresse här.

Anmäl dig här
Skriv ut sidan