fbpx
Gå till...

Game Art

Kursstart: ––––––
Ansök senast: Stängd
Kurslängd: 2 år (40 veckor praktik)

fakta

Forsbergs Skolas Game Art är en högre yrkesutbildning för blivande game artists / spelgrafiker, 2D/3D artists och interaction artists. Utbildningen har till syfte att ge en professionell yrkesutbildning som kreatör och spelutvecklare. Tonvikten ligger på visuellt skapande och utvecklande av den kreativa förmågan. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Utbildningen består av 110 veckor varav 40 veckor praktik. Lektioner förläggs dagtid på vardagar, men det kan även förekomma viss undervisning på kvällar och helger. Lektionerna består av föreläsningar, workshops, handledning och redovisningar vid de olika projekten, som görs både i grupp och enskilt. Skolan är öppen dygnet runt för eget arbete.

Innehåll

Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete. 2D/3D art, 2D/3D animation. Concept art. AAA, serious games, appar och mobilspel. Modellering, texturering, ljus- och färgsättning. Arbete i projektform, agila metoder. Studiebesök på spelutvecklingsstudios. Presentationsteknik, aktuell yrkesorientering och branschkunskap. Totalt 40 veckors csn-berättigad yrkespraktik ingår.

Avgift 

Studieavgiften är totalt 260.000 kr och är momsbefriad. Utbildningen består av 110 veckor och är studiemedelsberättigad enligt avdelning B1 (eftergymnasial nivå). Utöver studiemedel för levnadskostnader finns möjlighet att genom CSN ta ett merkostnadslån för hela undervisningsavgiften. Ett krav är att du har tillgång till egen bärbar dator under utbildningen. Mer info finns under ekonomiska villkor.

Har du frågor kring avgiften, studiemedel, eller vill ha råd inför din kontakt med CSN, kontakta oss på info@forsbergsskola.se eller ring 08-652 39 40.

Kursstart

Augusti 2022

Examen

Alla studenter erhåller examensdiplom efter godkänd arbetsinsats i utbildningens samtliga delkurser.

ANSÖKNINGSPROCESS

  1. Fyll i ansökningsblanketten.
  2. Skicka in dina arbetsprover.
  3. Sökande som går vidare kallas till intervju. De som inte bor i Stockholm kan intervjuas via telefon eller Skype.
  4. Besked om antagning kommer vanligtvis 2-3 veckor efter inlämnade arbetsprover

 

Skriv ut sidan

Nuvarande studenter